Kiểm tra khả năng tự động hóa cho ứng dụng của bạn miễn phí!

Chỉ cần đăng ký, gửi cho chúng tôi mẫu sản phẩm của bạn và mô tả ứng dụng của bạn.

Hơn 1000 dự án
đã được thử nghiệm
Chi phí cho phần cứng là
từ 125.400.000 - 1.254.000.000 VNĐ (tại thời điểm đăng bài)
Lợi tức đầu tư (Return on Investment)
là từ 3 - 12 tháng
Chúng tôi sẽ kiểm tra
tính khả thi cho dự án của bạn miễn phí*

Hoạt động như thế nào

rbtx-expert

Bạn phải làm gì:

Đăng ký và điền vào mẫu
Mô tả ứng dụng của bạn
Gửi cho chúng tôi một phần của ứng dụng (tùy chọn)
rbtx-expert

Thử nghiệm đầu ra, bạn nhận được:

Tính khả thi và các thông số kỹ thuật
Báo giá cố định
Một danh sách đầy đủ các linh kiện
Một video chạy thử nghiệm của chúng tôi

Gói thử nghiệm

Cơ bản

MIỄN PHÍ
Chúng tôi sẽ kiểm tra robot của bạn trong 1 giờ
Chúng tôi sẽ thử nghiệm khả năng gắp/nắm (theo quy định chung)

Nâng cao

21.000.000 VNĐ (tại thời điểm đăng bài)
Chúng tôi sẽ kiểm tra robot của bạn trong 3 giờ
Chúng tôi sẽ thử nghiệm khả năng gắp/nắm (theo yêu cầu)
Chúng tôi sẽ kiểm tra chuyển động trong không gian

Cao cấp

42.000.000 VNĐ (tại thời điểm đăng bài)
Chúng tôi sẽ kiểm tra robot của bạn trong 8 giờ
Chúng tôi sẽ thử nghiệm khả năng gắp/nắm (với tầm nhìn của robot)
Chúng tôi sẽ kiểm tra chuyển động trong không gian
Chúng tôi sẽ kiểm tra phần tầm nhìn (ở những vị trí ngẫu nhiên)

Thực hiện ngay bài kiểm định cho robot của bạn!

Đăng ký ngay bây giờ, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.

Khi gửi biểu mẫu này, tôi đồng thời cũng đồng ý với <0>tuyên bố về bảo mật dữ liệu</0>.
*BẠN SẼ KHÔNG BỊ TÍNH PHÍ KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ BẠN.