Powder coating robot

Powder coating robot
Sản phẩm số.: RL-X0498
Vertical gantry system ideal for spraying applications. Like all gantries customizable.
Complete solution
Giá

cộng thuế Giá trị gia tăng và phí vận chuyển

9.500 €
Đang tải...
Giá

cộng thuế Giá trị gia tăng và phí vận chuyển

9.500 €
controlunits

Có phải bạn thấy linh kiện không phù hợp với ứng dụng của bạn? Tìm giải pháp tự động hóa phù hợp với ứng dụng của bạn ngay bây giờ

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn