Storage system

Storage system
Sản phẩm số.: RL-X0499
Vertical gantry system with scara robot. Perfect for logistic applications but also for other applications like food etc.
Complete solution
Giá

cộng thuế Giá trị gia tăng và phí vận chuyển

14.500 €
Đang tải...
Giá

cộng thuế Giá trị gia tăng và phí vận chuyển

14.500 €
controlunits

Có phải bạn thấy linh kiện không phù hợp với ứng dụng của bạn? Tìm giải pháp tự động hóa phù hợp với ứng dụng của bạn ngay bây giờ

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn